Forum Fotografii Krajoznawczej – Wałbrzych 2019


KFK Wałbrzych - Ogólnopolskie Forum Fotografii Krajoznawczej PTTK

Organizatorzy i współorganizatorzy:

KFK Wałbrzych - Ogólnopolskie Forum Fotografii Krajoznawczej PTTK

VII Ogólnopolski Przegląd Diaporam i Fotografii cyfrowych PTTK, w ramach Ogólnopolskiego Forum Fotografii Krajoznawczej stał się faktem. Coroczna, tradycyjna impreza naszej komisji zaistniała w tym roku wraz z wydarzeniem o zasięgu krajowym. Sprostaliśmy wymogom organizacyjnym oraz merytorycznym, toteż zyskaliśmy uznanie w oczach przybyłych na nią pasjonatów fotografii - gości z całego kraju, jak również dostąpiliśmy zaszczytu wyróżnienia nagrodami, przy tak dużej artystycznej konkurencji z dziedziny fotografii.

Ogólnopolskie Forum Fotografii Krajoznawczej PTTK

W ramach trzydniowego Forum zrealizowaliśmy jedenaście plenerów fakultatywnych, zaplanowanych tak, aby uwzględniały różnorodność krajobrazową, zróżnicowanie tematyczne oraz dawały naszym gościom z innych regionów Polski możliwość poznania bogatej historii Wałbrzycha i okolic. A mieliśmy co zaprezentować. Bogactwo Dolnego Śląska przejawia się w wielu niezwykle ciekawych miejscach pamiątkowych, jak Zamek Książ, Grodno, czy też przekształcone obiekty kopalni w nowoczesne centrum kultury i sztuki, tajemniczych, jak nieodkryte jeszcze do końca sztolnie walimskie, malowniczych jak wzgórza wśród których górują zamki i lśni Jezioro Bystrzyckie, urokliwych jak wąwóz Pełcznicy lub powab rozświetlonego w wieczornym zmroku Starego Miasta.

Pięć zaproponowanych wystaw fotograficznych, to przykłady różnorodności tematów, inspiracji autorów, ich wizji, warsztatu i artyzmu. Pokazały odbiorcom bogactwo form artystycznego przesłania Twórców, ich możliwości , wrażliwość z jaką odbierają świat oraz często niejednoznaczną wymowę ich fotografii.

Nasze, wałbrzyskie dokonania spotkały się z wyjątkowym uznaniem, przejawianym w licznych przychylnych opiniach oglądających. Podkreślali oni wybitne walory poznawcze i warsztatowe zorganizowanych przez nas plenerów. W dziedzinie naszej twórczości fotograficznej bogactwo sposobów interpretacji tematu oraz oryginalność form takich jak symbolika, fantazja, abstrakcja. Podziw budził nasz stopień zaawansowania fotograficznego, poziom zaangażowania, pomysłowość i umiejętność poszukiwań oraz wyczuwalną poprzez oglądane fotografie ogromną fascynację twórczą.

Ogólnopolskie Forum Fotografii Krajoznawczej PTTK

Podczas uroczystego podsumowania zmagań artystycznych Forum, w dniu 18 maja odbył się pokaz fotografii i diaporam w ramach VII Przeglądu Fotografii Krajoznawczej PTTK, zakończony rozstrzygnięciem konkursu na najlepszą fotografię oraz diaporamę.

W ramach konkursu na najlepszą fotografię:

  • główną nagrodę ZG PTTK zdobył Marcin Mełus za zdjęcie „ Niebo na Ziemi” Elbląg 2018
  • nagrodę Romana Ludwiczuka – Prezesa Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej otrzymał Alek Ziółkowski za zdjęcie „ Słońsk” 2018
  • wyróżnienie specjalne Posłanki na Sejm RP Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej otrzymała Krystyna Kosińska za zdjęcie „Czarnuszka - przemijanie"

W dziedzinie diaporam:

  • nagrodę główną ZG PTTK otrzymał Alek Ziółkowski za diaporamę „Golgota Beskidów”
  • nagrodę WOK w Wałbrzychu zdobył Tadeusz Łazarz za diaporamę „ W kropli ukryte”
  • Wyróżnienie specjalne Posłanki na Sejm RP Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej otrzymał Marek Kosiński za diaporamę „Jesiennie, cicho..."

Wielkim sukcesem naszej komisji był werdykt jury przyznający twórcom wałbrzyskim cztery spośród sześciu nagodzonych prac fotograficznych.


Po sukcesach i wspaniałych emocjach towarzyszących nam przez trzy dni możemy czuć pełną satysfakcję jako gospodarze znaczącej ogólnopolskiej imprezy fotograficznej oraz dumę z osiągnięć na płaszczyźnie artystycznej. Zyskaliśmy przychylne opinie, które zabrali z sobą goszczący u nas fotografowie, zaprezentowaliśmy nasz region jako cenny teren poszukiwań twórczych. Wszyscy uczestnicy Forum - zarówno goście jak i my - gospodarze ubogaciliśmy swoje artystyczne osobowości poprzez wzajemną wymianę doświadczeń, aktywność w dyskusjach, plenery, szkolenie z zakresu tworzenia diaporam i wzajemne relacje osobiste.

31 sierpnia dokończymy swojego dzieła zorganizowaniem poplenerowej wystawy fotografii uczestników Forum, co stanie się jego formalnym podsumowaniem i zakończeniem.

Jadwiga Łozińska