Wydarzenia 2020


Zapowiedzi wydarzeńZNAKI CZASU EPIDEMII – zapraszamy do nadsyłania prac do wystawy

Zapraszamy wszystkich fotografujących do nadsyłania prac i udziału w wystawie "ZNAKI CZASU EPIDEMII"

Organizatorami wystawy są:

  • Komisja Fotografii Krajoznawczej PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej.
  • Ośrodek Społeczno - Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu.

Partnerem wystawy jest:

Kazimierz Szymela - wałbrzyski fotograf i przedsiębiorca.

Podczas trwania Wielkiego Kryzysu w latach 1929–1933 rząd USA uruchomił największy projekt fotograficzny, który został sfinasowany ze środków państwowych. Wysłano wtedy dziesiątki fotografów na teren całych Stanów Zjednoczonych, by ukazali, jak wygląda życie Ameryki. To wydarzenie były dla nas inspiracją do podjęcia próby ukazania zmian jakie przyniósł nam Polakom kryzys epidemii COVID-19.

W tym czasie już powstało i powstanie tysiące nowych zdjęć pokazujących zmiany jakie zaszły w naszym otoczeniu z uwagi na istniejącą epidemię. Zebranie takich fotografii i pokazanie ich na wspólnej wystawie w czasie po wygaśnięciu epidemii będzie dużym wydarzeniem. Będzie to również dokument o olbrzymiej wartości.


Zapraszam wszystkich fotografujących do udziału w wystawie.

ZNAKI CZASU EPIDEMII

18 maja 2020 - VIII OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD DIAPORAM I FOTOGRAFII CYFROWYCH

Zapraszamy wszystkich członków PTTK do nadsyłania swoich fotografii oraz diaporam do VIII OGÓLNOPOLSKIEGO PRZEGLĄDU DIAPORAM I FOTOGRAFII CYFROWYCH PTTK pt. "Byłem - Widziałem - Zdobyłem". Przegląd odbędzie się 16 maja 2020 roku w Wałbrzychu. Konkurs przeznaczony jest tylko dla członków PTTK

VIII Ogólnopolski Przegląd Diaporam i Fotografii Cyfrowych PTTK

Relacje z wydarzeń


21 lutego 2020 r. - Wernisaż wystawy Alka Ziółkowskiego pt. "Zagubione w przestrzeni" z okazji jubileuszy 70 urodzin autora

Był to piękny, wyjątkowy wieczór - przeżywaliśmy niesamowite emocje podczas Jubileuszu 70-lecia urodzin Alka Ziółkowskiego – człowieka niezwykłego, o bogatej osobowości, odbierającego świat z wyjątkową wrażliwością, w relacjach z ludźmi emanującego zawsze ciepłem, empatią i życzliwością.

Jego jubileuszowa wystawa „Zagubione w przestrzeni” jest najlepszym potwierdzeniem osobliwego talentu fotograficznego. Z każdego kadru przebija się do widza Polskość, poprzez niezwykły kunszt artystyczny ukazujący urokliwość zapomnianych ludowych kapliczek, wymowę ich kulturowego przekazu i niepospolitość ujęć, wydobywających z krajobrazu najsubtelniejsze jego wartości.

>Wernisaż wystawy Alka Ziółkowskiego

Benefis dostarczył wspaniałych wrażeń wszystkim gościom towarzyszącym tego wieczoru Jubilatowi. Poprzez multimedialny pokaz osobistych Alka fotografii, przygotowany przez Rafała Ślipka, obejmujący czas od lat dziecięcych po teraźniejszość pozwolił poznać się On jako radosne dziecko, przystojny młodzieniec, odpowiedzialny pracownik, wspaniały mąż, ojciec, dziadek, jak również turysta i fotograf – założyciel i przewodniczący KFK przy PTTK Oddziale Ziemi wałbrzyskiej, dzięki któremu osiągnięcia i sukcesy komisji znane są w całym kraju. Jego turystyczne poczynania, bardzo rozległe i zróżnicowane sięgają aż po odległy kontynent Ameryki, co uwidocznił na zaprezentowanych fotografiach w Multimedialnej Galerii Obrazu upamiętniających pobyt w Kanionie Kolorado.

W czasie jubileuszowego wieczoru, oprócz burzy kwiatów, słów gratulacji i życzeń, uścisków dłoni, pełnych szacunku spojrzeń bliskich i przyjaciół, z ust Żony Barbary wybrzmiały napisane na tą okazję wiersze od serdecznych Mu osób: Eli Rosickiej, Krzysztofa Kobielca, Jadzi Łozińskiej i Włodka Paluski.

>Benefis Alka Ziółkowskiego

W krótkim koncercie muzycznym wystąpił Aleksander Czajkowski w repertuarze na wiolonczelę oraz młode wałbrzyskie talenty wokalne w osobach Weroniki Wolańskiej i Kasi Wójcickiej. Taniec z ogniem dostarczył wieczornych wrażeń i odkrył przed publicznością relacje artystyczne Alka z zespołem Kamili Lepianki i Grupy Ognia "Impuls".

Lampka szampana, tradycyjne „100 lat”, wzruszenie w głosie Jubilata zakończyło tą pamiętną uroczystość, która pozwoliła wszystkim obecnym cieszyć się, wzruszać i być z Alkiem w tak szczególnych i ważnych dla Niego chwilach.

Całe wydarzenie organizacyjnie przygotowały i z perfekcją zrealizowały Justyna Drapała i Kamila Kołodziejczyk.

Jadwiga Łozińska